Kongressist

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub 16.-18. juunini 2021 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis


Üldist

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Tartus toimuva kongressi teemaks on „Kultuurimaastikud –meel ja keel“, selle teemarühmades käsitletakse lisaks keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse probleemidele ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsioonide küsimusi. Oluliseks teemavaldkonnaks on traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamine ning kaasaegsete keeletehnoloogiate rakendamine soome-ugri rahvaste teabetöös. Osalema oodatakse Eesti, Soome, Ungari ja Venemaa presidente ja riigiametnikke.

Kongressi ametliku programmi kõrval on Tartus kavas mitmesuguseid kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Esimene soome-ugri rahvaste maailmakongress toimus 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas.

Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva, maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst. Kongressi valmistatakse sisuliselt ette koostöös soome-ugri rahvaste konsultatiivkomiteega.

Kava

Esimene päev
Saabumine ja majutamine
Transport hotellidest ERMi
12.00 – 13.00 Kongressi pidulik avamine
- Riikide presidentide ja Tartu linnapea tervitused
- Muusikaline etteaste
13.00-15.00 Lõuna ERMis
15.00 Esimene plenaaristung
- Kongressi kodukorra ja tööorganite kinnitamine
- Konsultatiivkomitee töö aruanne (10-15 min)

- Rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate tervitused
Ekskursioonid ERMis
19.30 Pidulik vastuvõtt ERMis
transport hotellidesse
Teine päev
09.00 Transport hotellidest ERMi
09.00 – 12.30 Teemaistungid:
1. Kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Keel(ed) ja identiteet
- Kakskeelsus
- Vanemate vastutus ja roll keele edasiandmisel järgmistele põlvkondadele
- MTÜde roll ja ülesanded soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel
- Soome-ugri keelte õpetamise parimad praktikad
2. Soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni
- Kaasaegsed innovatsioonid soome-ugri kultuuride arengus
- Brändiloome
3. Soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes
- Kliimamuutuse mõju soome-ugri rahvaste elutegevusele
- Kliimamuutus, mida see toob kaasa?
- Paneeldiskussioon: mida me peaksime tegema muutuva kliima olukorras?

4. Massikommunikatsioonivahendid

- Traditsiooniline ajakirjandus
- Sotsiaalvõrgustikud
- Keeleressursid infotehnoloogias
13.30 - 14.00 Lõuna ERMis
14.00 - 15.30 Teemaistungid jätkuvad
Kohvipaus
15.30 - 17.00 Teemaistungid jätkuvad
17.00 Transport hotellidesse
18.00 - 19.00 Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung
Transport hotellidest vastuvõtule
19.30 Tartu linnapea vastuvõtt
22.00 Vaba lava
Kolmas päev
Transport hotellidest ERMi
9.00 – 11.00 Teemaistungid jätkuvad
Kohvipaus
11.30 – 14.00 Lõpp-plenaaristung:
- Teemaistungite moderaatorite aruanded, soome-ugri rahvaste VIII maailmakongressi resolutsiooni vastuvõtmine.
- Sõnavõtud: järgmise kongressi võõrustajatelt
- Kongressi pidulik lõpetamine
14.00 – 15.00 Lõuna
Transport hotellidesse
Ärasõit

Registreerimine

Delegaadid

Registreerumine avati 17. veebruaril ja see jätkub tavapäraselt. Delegaatide registreerimine toimub delegatsioonide kontaktisikute kaudu. Delegaadid valitakse rahvaste rahvuskongressidel või muudel esinduskogudel.

Kongressil osalevate rahvaste delegaatidele on seatud esindusnormid. Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusele 1. juunist 2019 on need järgmised:

  • Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) – kuni 15 delegaati;
  • Soome-ugri rahvad, kelle arvukus on alla 50 000 (vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) – kuni 5 delegaati.

Ühtekokku saab maailmakongressil osaleda 215 delegaati.


Vaatlejad

Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad kongressi kavas väljakuulutatud teemade vastu huvi.

Vaatleja osalustasu on 150 eurot ning vaatleja registreerimine toimub individuaalselt.

Osalustasu katab kongressil osalemise ja toitlustuskulud.

NB! Majutuse eest peab vaatleja ise hoolt kandma, korraldajad saavad vahendavad kongressihinnaga majutuskohti.

Vaatlejate arvu ei piirata.

 


Ajakirjanikud

Kutsume ajakirjanikke kajastama kongressi, akrediteerimiseks palume end eelnevalt registreeruda.


Vabatahtlikud

Kui soovid panustada kongressi õnnestumisse, oled oodatud kongressile vabatahtlikuna.

Vabatahtlikke vajame appi registreerimislauda, teemaistungitele ja redaktsioonitoimkonda, bürootööle ja külaliste saatjateks, nõustajateks ning mitmeteks muudeks tegevusteks. Vabatahtlikelt eeldame vene ja inglise keele oskust vähemalt suhtlustasandil, külaliste saatjatel ka mõne soome-ugri keele oskust.


Kontakt


VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus.

Korraldustoimkonna kontaktaadress on fu2021@fennougria.ee

Maailmakongressi logo (meediapakett) ja illustreerivat fotomaterjali leiab pildipangast

Sotsiaalmeediast (Flickr.com, Facebook, Instagram) leiab kongressi infot teemaviidetega #tartu2021fu ja @tartu2021fu..

Kongressi logo lugu

Kongressi sõnumid Facebookis

Osaleja

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Tartus. Tartu asub Eestimaa südames, Tallinnast 185 km, Peterburist 336 km, Riiast 260 ja Pihkvast 156 km kaugusel. Kongressi külaliste majutuskohad asuvad Tartu Bussijaama lähistel.


Kuidas tulla?

Tallinna bussijaamast väljuvad bussid Tartusse vähemalt kord tunnis, paljud bussid peatuvad ka lennujaamas. Piletit saab osta t-pilet veebikeskkonnast.

Rongid Tallinnast Tartusse väljuvad Balti jaamast, peatused on ka Ülemistel ja Tapal. Sõiduplaanid ja piletid leiab Elroni veebilehelt.

Sankt Peterburist ja Riiast on Tartuga otseühendus bussifirmadel Luxexpress ja Ecolines.

Pihkvast sõidab Tartusse kord päevas bussifirma Temptrans.

Moskvast toob ümberistumisega Tartusse Luxexpress.

Helsingist lendab hilisõhtuti otse Tartusse lennufirma Finnair.


Mida Tartus teha?

Tartu on eesti kultuuri häll. Siit sai alguse eestikeelne ülikooliharidus, siin alustasid oma tegevust mitmed ajalehed ja rahvusseltsid. 1869 toimus Tartus esimene üldlaulupidu.

Tänapäeval ühendab Tartu ajaloolist kultuuripärandit kaasaegse elukeskkonnaga. Ühks selliseid on näiteks 2016 valminud Eesti Rahva Muuseum, kus toimub ka seekordne maailmakongress. Külastamist väärivad kindlasti 1632. aastal asutatud ülikool, kus on hariduse saanud mitmete põlvkondade fennougristid, ajalooline Toomemägi, mõnusate kohvikute ja restoranidega kesklinn, omanäolised puitlinnaosad ja palju muud.

Soovitame kongressile saabuda juba varem või jääda siia kauemaks, et kõigega tutvumiseks jääks piisavalt aega.

Tartu veebikeskkond asub aadressil www.visittartu.com


Tartusse autoga tulijatel tasub võtta aega ka ümbruskonna avastamiseks. Eesti kagunurgas asuval Setomaal hoitakse tänini au sees rahvarõivaid ja vanu kombeid, setode iidne laulutraditsioon on aga kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Eesti ja Venemaa piiril asuva Peipsi järve läänekaldal kohtuvad vene vanausuliste kultuur, baltisaksa mõisakultuur ning eesti talupojakultuur, millega saab tutvuda niinimetatud Sibulateel paiknevates muuseumides-galeriides, restoranides ja matkaradadel.

Eesti vaatamisväärsustest, söögi- ja majutuspaikadest ning loodusturismivõimalustest saab lähemalt lugeda Visit Estonia ja Visit South-Estonia veebiväravate kaudu.